سفارش سرویس جدید

برای مشاهده سرویس ها و محصولات ما فرم سفارش را مشاهده نمایید.همچنین مشتریان فعلی میتوانند افزونه ها و سرویس های ویژه را از اینجا سفارش دهند.

حسابتان را مدیریت کنید

آیا درحال حاضر نزد ما ثبت نام کرده اید؟ اگر اینطور است برای ورود به بخش کاربران بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا بتوانید حساب و سرویس های خود را مدیریت کنید.

آخرین اخبار

Midnight Commander 24/05/2018

Midnight Commander был установлен на каждом из наших серверов, поэтому вы можете воспользоваться им, соединившись с сервером по SSH, как для работы с вашими файлами, так и для переноса файлов на... بیشتر »

Поддержка HTTP/2 на виртуальном хостинге 24/05/2018

На нашем хостинге появилась поддержка протокола HTTP/2. Этот новейший протокол позволяет сайтам загружаться намного быстрее и при этом не требует никаких действий от владельца сайта — большинство... بیشتر »

Git на виртуальном хостинге 16/05/2018

Git - распределенная система контроля версий. Проект git был создан для управления разработкой ядра Linux. Теперь Вы можете легко синхронизировать файлы между локальным и удаленным репозиторием... بیشتر »